مجموعه فیتودنسیا

شامپو، ماسک و سرم

افزایش دهنده حجم موها

حاوی عصاره ورونیا

محصول کشور فرانسه