منو

فیتولیوم

۰۹ دى ۱۳۹۳
عامل اصلی ریزش موی دائمی (مزمن، شدید و پایدار) از بین رفتن پتانسیل حیاتی موی سر و در نتیجه کاهش مدت زمان سیکل‌های مو است. بنابراین هدف اصلی فیتو از خلق محصولات فیتولیوم افزایش پتانسیل حیاتی تارهای مو و در نتیجه افزایش مدت زمان سیکل‌های مو است.
فیتولیوم
right_arrowleft_arrow buyshopping-cart instagram facebooktwitter

در تماس باشیم

در تماس باشیم